แคตตาล็อก

ติดต่อเพื่อขอรับใบเสนดราคา และ %ส่วนลดได้จากผนักงานขาย ติดต่อเรา
 
ข้อต่อสายลม fitting CONEK  
1.bConek fitting 7650KB  
   
ชุดกรองลม วาลว์ลม กระบอกลม SDPC  
1. ชุดกรองลม( filter +regulator+ lubricator) SDPC AC,AW,AF,AR,AL,type 2000,3000,4000,5000  1,165KB     
2. ชุดกรองลม filter +regulator+ lubricator SDPC FRL,UFRL,FR/L,UFR/L,FR,UFR,F,UFR,UR,L,UL UFRLH,UFR/LH,UFRH,UFH,URH 780KB      
3. ชุดกรองลม filter +regulator+ lubricator SDPC AC,BC,AFC,BFC,AFR,BFR,AF,BF,AR,BR,AL A : Improved type 414KB  
4. ชุดกรองลม  filter +regulator+ lubricator SDPC QFC200,QFR200,SFC,SFR,SL,AFR2000J,QFH IR precision regurator,AD Auto-drainer,QTYH, pressure gauge GM,GS,GH,GF 662KB  
5. Solenoid valve โซลีนอยด์วาลว์ลม SDPC 4V,4A.3V,3A ,25,VF,S,SB,SD,SVH,coil Series single coil and double coil acting 2/2,3/2,5/2 5/3way 1,982KB      
6. Solenoid valve SDPC โซลีนอยด์วาลว์ลม SDPC 3V,2V,2P,DL100,DL200,PV,2W,PU,2L,ARPK,DN UM,UME, 2/2,3/2way 675KB   
7. Control valve SDPC 3L,4L S,4H,HSV,HV,MOV,JM,JMJ,FV foot valve, 4F foot valve, 2/2,3/2 way 768KB 
8. Control valve SDPC NK Vibrator,KA check valve,SE speed exhaust KLA flow control,RE capacity control.
ST shuttle valve 251KB 
9. Cylinder SDPC  DNC,DNG,SC,SZ,GPM,QGB,QGBH,EV,AVS,MS,MAL, DALCG1,RNC,SDA,CQ,ADVU,TN,LWD,SZW,KZ,BBS,
magnet switch 3,344KB 
10. Connector and pipe SDPC Quick Couple, Air tube 553KB 
11. Hydraulic product SDPC Oil Buffer,Hydrautic cylinder,Hydrautic Station 613KB 
        
 
หัวขับ,โซลีนอย์วาลว์ Bk valve  
1.หัวขับลม Pneumatic Actuator 1,099KB
2.หัวขับไฟฟ้า (Motorize Valve) Electric Actuator 1,836KB
3.โซลีนอย์วาลว์น้ำ Solenoid valve 2,400KB
4.Electro pneumatic positioner 4-20mm 2,400KB
 
 
Visitors: 57,914