เกี่ยวกับเรา

บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จำกัด จัดจำหน่าย สินค้าดังต่อไปนี้

1.หมวดสิ้นค้าประเภท นิวเมติกส์ ประกอบด้วย

- ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด

- ชุดวาล์ว ควบคุมลมอัด  เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดยแยกย่อยตามประเภทของการทำงาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหล , วาล์วควบคุมอัตราการไหล , วาล์วสั่งงานด้วยไฟฟ้า , วาล์วสั่งงานโดยใช่กล้ามเนื้อ หรือ วาล์วมือโยก เป็นต้น

- ชุดกระบอกลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ   นิวแมติกส์

- ชุดอุปกรณ์แรงบิด หรือ หัวขับลม ( ACTUATOR ) ทำงานอยู่ในช่วง มุม 90องศา, 180องศา,360องศา เหมาะสำหรับ การติดตั้งระบบอัตโนมัติในการเปิดปิดวาล์      

2.หมวดสิ้นค้าประเภท วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วย

-  วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำ โดยใช้งานที่ อุณหภูมิปกติ

-  วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำ โดยใช้งานที่ อุณหภูมิสูง 180 องศา หรือวาลว์สตรีม

- วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำ โดยใช้งานที่ แรงดันสูงที่ 50 บาร์

3.หมวดสิ้นค้าประเภท ข้อต่อลม ประกอบด้วย

- ข้อต่อลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อรองรับการทำงานของระบบลมอัด เป็นจุดต่อระหว่าง อุปกรณ์ เช่น วาล์วกับกระบอกลม เป็นจุดต่อที่มีความสะดวกในการใช้งานง่า         

4.หมวดของสิ้นค้า ประเภท Hardware ประกอบด้วย

-  สินค้าประเภทเครื่องมือ ช่างทั่วไป          

5.หมวดของการบริการ ประกอบด้วย

- ฝ่ายวิศวกรรม ช่วยบริการหลังการขายและให้คําปรึกษาทางด้าน ระบบและเทคนิค


Visitors: 41,832